SON DAKİKA

DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİNİZ TARİHİ FOTOĞRAFLAR


       Bir fotoğraf bin kelimeye bedelken, tarihsel fotoğraflar bunun ötesinde bir değer değer taşıyor. İyi bir tarihi fotoğraf, bizi başka türlü hayal etmeyi zorlaştıran belirli bir anla empati kurmamızı sağlayan farklı bir zamanla bağlantı kurmamızı sağlar. Burada gördüğünüz fotoğraflarlarda ki olaylar bir çok okuyucu hayatta yokken gerçekleşti.Tüm fotoğraflar gerçektir. Tadını çıkartın.

Construction of the Golden Gate Bridge, 1934
1934 Altın Köprü İnşaatı 

Air hostess and steward serving Scandinavian Country Style Buffet, SAS Scandinavian Airlines, 1969

İskandinavya hava yolları 1969, Hizmet veren bir hostes ve kabin amiri

A Ukrainian-American family celebrates the death of Stalin, 1953

Hem Ukrayna Hemde Amerikalı Bir Aile Stalin'nin Ölümünü Kutlarken, 1953

A Forgotten Age of Open-air Schools in the Netherlands, 1957

1957'de Hollanda'da Açık Hava Okullarının Unutulmuş Bir Ânı

Women protesting forced Hijab days after the revolution, Iran, 1979

Devrimden Bir Kaç Gün Sonra Protesto Eden Kadınlar, İran 1979

German prisoners of war in American camps are shown footage of German concentration camps, 1945

Amerika Toplama Kampında Almanlara, Alman Toplama Kamplarının Görüntüleri Gösteriliyor, 1945

Using a traditional Japanese blade, 17-year-old Yamaguchi assassinates socialist politician Asanuma in Tokyo, as it was captured on live television, 1960

Geleneksel Bir Japon Bıçağı Kullanarak, 17 Yaşındaki Yamagchi Canlı Yayında Tokyo'da Sosyalist Politikacı Asanuma'yı Öldürdü, 1960

U.S. President Lyndon Johnson listens to a tape sent by Captain Charles Robb (his son-in-law) from Vietnam, 1968

ABD Başkanı Lyndon Johnson, Kaptan Charles Robb'un (Damadı) 1968' de Vietnam'dan Gönderdiği Şeridi Dinlerken

The wives of the astronauts on the Apollo 8 mission at the moment they heard their husbands voices from orbit, 1968

Apollo 8 Görevindeki Astronotların Eşleri, Kocalarının Yörüngesinden Seslerini Duydukları Anda  1968'de 

Deadwood, USA, 1876

Deadwood,ABD,1876

US soldiers of 969th Field Artillery Battalion decorate shells they're delivering to front line in Germany, 1944

969. Sıra Topçu Taburunun ABD Askerleri, 1944' Almanya'da Ön Hatta Taşıdıkları Mühimmatı Süslüyor.

The headquarters of Benito Mussolini's National Fascist Party in Rome, 1934

1934'de Benito Mussolini'nin Ulasal Faşist Partisinin Roma'daki Merkezi

The Great Sphinx of Giza partially excavated, 1860's

Giza Büyük Sfenksi Kısmen Kazılmız, 1860'lı Yıllar

The day when nationwide alcohol ban was repealed, December 5th 1933

Ülke Çapında Alkol Yasağının Yürürlükten Kaldırıldığı gün, 
5 Aralık 1933

The 3245 year old seal on Tutankhamen's tomb before it was broken in 1922

Tutankamon'un Mezarı Üzerindeki 3245 Yıllık Mühür,1922'de Kırılmadan Önce

The "Big Three" - Stalin, Roosevelt and Churchill - meet at the Tehran Conference, 1943

Stalin,Churchill,Roosevelt ''Büyük üçlü'' 1943 Tarhan Konferansı'nda Buluşuyor

Before the creation of the EPA, New York was one of America's most polluted cities, 1966

EPA'nın Kurulmasından Önce New York Amerika'nın En Kirli Şehirlerinden Birisiydi, 1966

Red Army soldier with a kitten during WWII

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Bir Yavru Kedi Ve Kızıl Ordu Askerleri

Looking for employment in 1930

1930'da İş Arayan Bir Adam